Private High School GES
obrazek
pasek

Nasz adres:

Prywatna Szkoła Podstawowa
Gaudium et Studium
ul. św. Michała 50 M
61-118 Poznań

Internet: www.eduges.pl

Nr rachunku bankowego:
66 1240 1763 1111 0010 2421 4828

Sekretariat:
tel. 61 653-72-69
tel. kom. 784 982 078
e-mail: sekretariat@eduges.pl

Sekretariat czynny

  1. Poniedziałek: 8.00 – 14.00
  2. Wtorek: 8.00 – 14.00
  3. Środa: 8.00 – 17.00
  4. Czwartek: 8.00 – 15.30
  5. Piątek: 8.00 – 14.00

Portiernia:
- zgoda na odbiór dziecka
- chipy dostępu
mail: portiernia@szkolages.pl
lub sms: 608 921 887

Dyrektor: Piotr Gulewicz
tel. 609 11 67 67

Spotkania prosimy umawiać za pośrednictwem sekretariatu

Wicedyrektor szkoły, dyrektor ds. dydaktycznych: Magdalena Banaszak
tel. 784 982 077
Dyrektor ds. wychowawczych: Tomasz Babiarz
tel. 668 694 137

Zespół specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dyrektor ds.wychowawczych Tomasz Babiarz
psycholog, pedagog – Piotr Przystański

psycholog, terapeuta – Magdalena Cagara

Kierownik świetlicy i organizacji szkoły:
Joanna Maciejewska, tel. 668 860 941
organizacja(znak_mailowy)eduges.pl

Autobus szkolny – linia Swarzędz:
Mateusz Szymkowiak (poniedziałek, wtorek, środa)
Katarzyna Płaczek (czwartek, piątek)
Autobus szkolny – linia Suchy Las:
Dorota Kowalska (poniedziałek, czwartek)
Joanna Maciejewska (wtorek, środa, piątek)

Biblioteka: Jadwiga Polak, Agnieszka Młodkowska

Dział Administracji
Dyrektor ds. Administracyjnych: Aleksandra Szymkowiak
Specjalista ds. Kadr i Płac: Jolanta Polus
Specjalista ds. Rozliczeń i Płatności: Celina Madalińska
Inspektor Ochrony Danych (IOD): Jarosław Bartkowiak

Wychowawcy:

Klasa 1A: Zofia Brzyska

Klasa 1B: Aleksandra Sobala-Woźniak

Klasa 1C: Iga Brdęk

Klasa 2A: Maja Skałecka

Klasa 2B: Anita Pacyńska

Klasa 2C: Beata Przybylska

Klasa 3A: Maria Prusiewicz

Klasa 3B: Agnieszka Młodkowska

Klasa 3C: Dorota Kowalska

Klasa 4A: Justyna Siemińska

Klasa 4B: Natalia Żebrowska

Klasa 4C: Mateusz Szymkowiak

Klasa 5A: Dominika Konieczna-Skweres

Klasa 5B: Marta Garczyńska

Klasa 5C: Agnieszka Halec

Klasa 6A: Arkadiusz Piasecki

Klasa 6B: Lidia Gilewicz

Klasa 6C: Katarzyna Kłopska

Klasa 7A: Filip Lulka

Klasa 7B: Anita Kowal

Klasa 7C: Piotr Gębarowski

Klasa 8A: Agnieszka Delmaczyńska

Klasa 8B: Magdalena Cagara

Klasa 8C: Marta Mytko

Klasa 8D: Mateusz Gulewicz

mapka
mapka

Formularz kontaktowy:










Administratorem danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 50 M (zwana dalej „Gaudium et Studium”). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką Prywatności *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną pracowników Gaudium et Studium w związku z interesującymi mnie działaniami Gaudium et Studium związanymi z celami edukacyjnymi, dydaktycznymi, wychowawczymi oraz promocyjnymi wynikającymi z działalności placówki oświatowej *


* Pole obowiązkowe

 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ