Szkoła Podstawowa GES
obrazek

Zasady rekrutacji

Nabór uczniów do Prywatnego Gimnazjum Gaudium et Studium odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.
Zapisy będą przyjmowane na podstawie "Karty zgłoszenia" (plik do pobrania) złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanej pocztą lub mailem.

karta zgłoszenia

Nasi uczniowie

Gimnazjum Gaudium et Studium na rok szkolny (2017/2018) przyjmuje uczniów do wszystkich klas 1, 2 i 3. Klasa może liczyć od 15. do 20. osób.
W roku szkolnym 2016/17 powstaną trzy klasy pierwsze utworzone z uczniów obecnych klas 6. szkoły podstawowej Gaudium et Studium oraz kandydatów spoza szkoły. Uwzględniając zmianę etapu edukacyjnego oraz potrzeby rozwojowe dzieci, składy klas ulegną zmianie a uczniowie zostaną przydzieleni do klas wg kryteriów, które zdaniem szkoły pozwolą im na optymalny wzrost kompetencji dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia w Prywatnym Gimnazjum Gaudium et Studium będą prowadzone w dotychczasowych i rozbudowanych budynkach przy ul św. Michała 50M w Poznaniu.

Spotkania informacyjne

Jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów, zadać pytania - zapraszamy na nasze zebrania informacyjne. Spotkania odbywają się cyklicznie w budynku szkoły przy ul. św. Michała 50 M w Poznaniu.

Prosimy o telefon lub mail, aby zapoznać się z najbliższymi zaplanowanymi terminami prezentacji lub uzgodnić dogodną dla Państwa datę spotkania.

Warunki kwalifikacji na rok szkolny 2016/17

1. Ostateczny termin składania podania o przyjęcie (Karta zgłoszenia) wyznacza się na 22 lutego 2016 r.
2. Lista uczniów przyjętych do Prywatnego Gimnazjum Gaudium et Studium będzie ogłoszona 14 marca 2016 r. formie kodowanej (inicjały+pesel) na stronie internetowej szkoły: www.szkolages.pl w zakładce Rekrutacja.
3. Po przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie będą zobowiązani do podpisania ze Szkołą umowy do 23 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji uczniów do Prywatnego Gimnazjum Gaudium et Studium na rok szkolny 2016/2017 znajdują się w pliku „Zasady rekrutacji do gimnazjum” (plik do pobrania)

 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.1